ระบบสุขาภิบาล

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการติดตั้งและออกแบบระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีคุณภาพสูง โดยงานที่บริษัทให้บริการ มีดังนี้

 • งานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
 • งานระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)
 • งานระบบไฟอลาร์ม
 • งานระบบสัญญาณเตือนต่าง ๆ
 • งานระบบเสียงสำหรับโรงงาน,งานระบบเสียงประกาศ,งานระบบกระจายเสียง,งานระบบเสียงตามสาย,เสียงออด,เสียงในโรงงานอุตสาหกรรม,เสียงกริ่งในโรงงาน
 • Domestic Water Distribution System
 • Hot Water Generation and Distribution Systems
 • Steam Generation and Distribution Systems
 • Gas System
 • Drainage System
 • Utility Piping System
 • Waste Water Treatment System
 • Swimming Pool


ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • Fire Alarm System
 • Fire Pump and Controller
 • Sprinkler System
 • FM 200 and CO2 Systems
 • Clean Agent Fire Extinguisher System