บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด มีบริษัทในเครืออีกหนึ่งบริษัทคือ บริษัท นะชาลีติ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทของเรามีนโยบายดังต่อไปนี้

  • การให้บริการสินค้าและบริการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
  • คุณภาพของสินค้าและบริการ จะต้องมีคุณภาพเหนือกว่าราคาเสมอ
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ชิ้นส่วนอะไหล่และมีสินค้าสำรองใช้ พร้อมให้บริการโดยทีมงานประสิทธิภาพสูง
  • มุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการอยู่อย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาทีมงานและสร้างสรรค์บุคลากร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารงานอย่างโปร่งใสไม่เอาเปรียบลูกค้า และคืนกำไรให้กับสังคมส่วนรวม
  • บริษัททำธุรกิจไม่ได้หวังเพียงแต่เพื่อกำไร แต่บริษัททำธุรกิจหวังเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

วัฒนธรรมขององค์กรเราคือ อดทน, ขยัน, ประหยัด, ซื่อสัตย์, กตัญญู และสามัคคี ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมงานของบริษัทเราทุกคนต้องปฏิบัติต่อลูกค้าของเรา, คู่ค้าของเรา, ฝ่ายบริหาร และทีมงานกับเพื่อนร่วมงาน ตามสโลแกนของบริษัทของเราคือ "รวดเร็ว ปลอดภัย คุณภาพเหนือกว่าราคา และลูกค้าพึงพอใจเสมอ" นอกจากนี้บริษัทและทีมงานของเราได้มีความเห็นตรงกันว่าถ้าต้องการให้บริษัทก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง ต้องใช้ระบบบริหารคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015 และ บัดนี้บริษัทของเราได้รับ Certificate ของระบบ ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ref. Certificate No.C2017-00989.