OVERHEAD CRANE

บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด รับออกแบบ รับปรึกษา ออกแบบผลิต ติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับงานเครน เครนไฟฟ้าอุตสาหกรรม เครนโรงงาน (Overhead Crane) รอกโซ่,รอกสลิงไฟฟ้า,เครนยกของ,ทาวเวอร์เครน กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้รอกโซ่ไฟฟ้าที่ผลิตจากกลุ่มประเทศใดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทของเราก็สามารถให้คำปรึกษาและอธิบาย ข้อดี-ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพราะลักษณะของการใช้งานจะแตกต่างกันออกไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทและทีมงานของเราจะให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าของเราใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกๆด้าน เช่น การรับประกันสินค้าหรือผลงานของเราขั้นต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งปี สำหรับการใช้ที่ปกติ

บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ก็ยังมีความสามารถออกแบบงานพิเศษสำหรับโรงงานที่ต้องการใช้เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว นอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน โดยเรามีทีมวิศกรออกแบบโครงสร้างพร้อมคำนวณฐานให้ท่านได้ ไว้วางใจองค์กรของเรานอกจากจะจำหน่ายและติดตั้งสามารถให้คำปรึกษาและออกแบบ การติดตั้ง พร้อมการซ่อมบำรุงระบบขนถ่ายวัสดุได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทของเราได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ดังนั้นจากระยะเวลาและงานที่บริษัทและทีมงานของเราได้ทำการแก้ไขปัญหาให้กับ ลูกค้าของเรานั้นมีมากมายจนไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมด ซึ่งทำให้ทีมงานของเราแข็งแกร่งและมีความชำนาญมากในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ซ่อมบำรุงแล้ว ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของท่าน บริษัทและทีมงานของเราจึงขอให้ท่านพิจารณาและขอโอกาสให้ทีมงานของเราเป็นผู้ จัดการปัญหาของท่าน เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและสามารถประเมินผลหลังจากการแก้ปัญหาดังกล่าว แล้วอายุการใช้งานหลังจากการซ่อมเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการที่พิจารณาเลือกใช้การบริการจากบริษัทและทีมงานของเราหรือไม่สิ่งที่บริษัทและทีมงานของเรามั่นใจในการบริการของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทและทีมงานของเราใช้ระบบการบริหารและควบคุมคุณภาพ

“โดยมาตรฐาน สากลคือ ISO 9001 : 2008 อ้างอิงถึง Certificate No. C2011-01070”

บำรุง และตรวจเช็คสภาพเพื่อออกเอกสารรับรอง คป.1 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรอกหรือกว้าน สำหรับรอกโซ่ไฟฟ้า บริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานช่าง วิศวกร ผู้ชำนาญงาน และทีมงานคุณภาพ ดั่งสโลแกนที่ว่า “ทำงานรวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ ความผิดพลาดเป็นศูนย์” พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 JIB CRANE

JIB CRANE (ชนิดติดผนังยื่นแขนหมุน)

MONORAIL CRANE @ BIG C SUPERCENTER

THAI TGK INDUSTRIAL.CO.,Ltd underslung crane 500kg

UNDERSLUNG CRANE

โดยที่เรารับออกแบบ สร้าง และติดตั้งเครนดังต่อไปนี้
1. เครนโรงงาน
2. เครนในส่วนของงานซ่อมบำรุง
3. เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
4. เครนติดผนังยื่นแขนยก
5. เครนติดผนังยื่นแขนหมุน
6. เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
7. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่
8. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว
9. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานคู่
10. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานเดี่ยว
11. เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่
12. เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
13. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว
14. เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
15. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่
16. เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
17. เครนติดผนังยื่นแขนหมุน
18. เครนติดผนังยื่นแขนยก
19. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว
20 .เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่